Skip to content Skip to footer

For bedre at beskytte dit privatliv beskriver vi i denne privatlivspolitik, hvordan SkinArt Laser  i Skodsborg som dataansvarlig indsamler, behandler og bruger de personoplysninger (persondata), som vi indsamler om vores kunder mv. i forbindelse med: Registrering dig som patient, konsultation, behandling, nyhedsbreve, besøg her på vores hjemmeside.

Vi oplyser om alle disse forhold, fordi vi er forpligtede hertil efter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Du kan i det følgende læse om de enkelte sammenhænge og formål, hvor vi behandler dine personoplysninger.

Når du opretter dig som kunde hos os, indsamler vi stamoplysninger om dig, herunder navn, Cprnr, adresse, kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) samt dine login-oplysninger til den patientprofil, du får oprettet.

Formålet med indsamling af dine stamoplysninger er, at vi kan registrere en eventuel booking i vores system, samt evt. kommunikere med dig forud for konsultationen (fx ved spørgsmål, fejlindtastninger ved oprettelsen eller lignende). 

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere din tidsbooking og kommunikere med dig forud for konsultationen.

Behandlingen af dit Cpr-nr. sker med henblik på, at vi kan sikre entydig identifikation af dig og opfylde den journaliseringspligt, vi er underlagt i henhold til Ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

I forbindelse med kosmetisk behandling skal vi bruge dine stamoplysninger og helbredsoplysninger. Det gør vi ved konsultationen, hvor vi spørger til, allergier, medicinforbrug, sygdomme, permanent filler, graviditet/amning og rygevaner. Derudover kan vi ved konsultationen indsamle supplerende oplysninger, som kan være relevante i konkrete tilfælde, baseret på den påtænkte kosmetiske behandling og de øvrige oplysninger, du har givet. Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænkte kosmetiske behandling. Vi er underlagt en række sundhedsretlige krav i henhold til autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Inden den kosmetiske behandling påbegyndes, tages der billeder af dig med fokus på det område, der skal behandles. Det er lovkrav Ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler ” §37.

NYHEDSBREVE (MARKEDSFØRING)

Når du accepterer modtagelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter du har købt eller overvejet at købe.

Formålet er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud samt invitere dig til relevante events mv. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke, du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

Oplysninger i relation til udsendelse af markedsføringsmateriale opbevares som udgangspunkt, så længe vi anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af dit samtykke.

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Formål og retsgrundlag.

Vi registrerer ovenstående oplysninger for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på vores hjemmeside samt føre statistik over vores besøgende og – i visse tilfælde – målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd. Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte cookiepolitik.

Alle de ovenstående politikker har et formål samt afsæt i et retsgrundlag. Formålet med at vi indsamler alle de forskellige oplysninger er at der lovgivningsmæssigt foreligger ganske specifikke krav til dette som vi ikke må afvige fra.

Retsgrundlaget for ovenstående kommer fra flere instanser, såsom Ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler ” markedsføringslovens

cookiebekendtgørelsens, databeskyttelsesforordningen.

 Dine personoplysningerne overgives til vores data behandlere, som ligeledes er vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået dat

Vi er lokaliseret bare 10 min. fra København med gode parkeringsmuligheder!

— Skodsborg Strandvej 151,
2942 Skodsborg

Åbningstider

Mandag     08–15
Tirsdag      11–19
Onsdag      11–19
Torsdag     09–18
Fredag       08–15
Lørdag       10–15
Søndag      10-15

Subscribe for the updates!